به وب سایت اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان البرز خوش آمدید!

 آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی 1400-1399 

اعلام نتایج بررسی درخواست تجدید نظر در آزمون و تکمیل ظرفیت آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی:

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی 1400-1399 پس از اعلام نتایج و ثت نام آزمون ورودی مدارس  استعدادهای درخشان  فقط از طریق همین سایت خواهد بود

اعلام نتایج بررسی درخواست های تجدید نظر در نتیجه آزمون، همزمان با اعلام نتایج مرحله تکمیل ظرفیت، صرفاً از طریق همین سایت خواهد بود

لطفاً از مراجعه حضوری به اداره کل، جداً خودداری نمایید.

قابل توجه دانش آموزان عزیز و اولیای گرامی:


معدل استفاده شده برای امتیاز معدل در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی

سال تحصیلی 1400-1399: