به وب سایت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز خوش آمدید!

 آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی 1400-1399 

اعلام نتایج بررسی درخواست تجدید نظر در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی:

اعلام نتایج بررسی درخواست های تجدید نظر در نتیجه آزمون، به زودی، صرفاً از طریق همین سایت اعلام خواهد شد

لطفاً از مراجعه حضوری به اداره کل، جداً خودداری نمایید.

سامانه پایش حضور دانش آموزان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز: 

 {{r.Name|farsi}}

شروع ثبت نام: {{r.RegStart|farsi}}
خاتمه ثبت نام: {{r.RegFinish|farsi}}